استاد امیر مسعودی قیمت محصولات فیزیک و ریاضی

قیمت محصولات فیزیک و ریاضی امیر مسعودی

امیر مسعودی 1 - استاد امیر مسعودی قیمت محصولات فیزیک و ریاضی

 

امیر مسعودی از مدرسان برتر درس فیزیک و ریاضی

امیر مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک برتر کشور است که با تدریسی از نوع رمز گردانی شده این دو درس ریاضی و فیزیک را برای داوطلبان و دانش آموزان کنکوری راحت تر از گذشته کرده است و داوطلبان به راحتی میتوانند در این دو درس ریاضی و فیزیک قوی شوند

امیر مسعودی زیر نظر کنکور آسان است و گیلنا و اوج یادگیری فعالیت می کند و مدرس برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری و زنگ پنجم و یادگیری آسان می باشد. ایشان در برنامه های اوج یادگیری و یادگیری آسان و زنگ پنجم نمونه تدریس های تکنیکی خود را آموزش می دهد و داوطلبان کنکور می توانند ضمن آشنایی با تدریس های ایشان در صورت تمایل ریاضی و فیزیک مهندس امیر مسعودی را از سایت امیر مسعودی تهیه کنند و از این تکنیک ها برای حل سریع تست های درس های فیزیک و ریاضی استفاده نمایند .

 در محصولات ریاضی و فیزیک مهندس مسعودی اول آموزش کامل تشریحی درس را به داوطلبان یاد می دهد که اگر از لحاظ تشریحی مشکل داشته باشند یا مطالب را فراموش کرده باشند مفهوم درس را یاد بگیرند و سپس با تکنیک های تست زنی را به داوطلبان یاد می دهد که دیگر نیاز نباشد برای تست های ریاضی و فیزیک از روش های وقت گیر و پیچیده استفاده کنند و داوطلبان کنکوری می توانند اکثر تست های ریاضی و فیزیک را در کمترین زمان حتی زیر ۳۰ و ۴۰ ثانیه به جواب برسانند.

 قیمت درس فیزیک امیر مسعودی

نام محصول فیزیک قیمت
دهم فیزیک و اندازه گیری مسعودی ۴۰
دهم کار، انرژی و توان مسعودی ۷۰
اموزش جامع ویژگی فیزیکی مواد دهم مسعودی (ج) ۱۷۰
دهم دما، گرما و قانون گازها مسعودی ۷۰
دهم روش‌تست‌زنی اندازه گیری و چگالی مسعودی ۶۰
دهم روش­­تست­­زنی کار،انرژی و توان مسعودی ۱۱۵
دهم روش‌تست‌زنی ویژگی‌های فیزیکی‌مواد مسعودی ۱۹۵
دهم رش تست دما گرما و قانون گازها دهم مسعودی (جدید) ۱۶۵
جمع بندی ویژگی های فیزیکی مواد دهم مسعودی ۱۱۵
یازدهم الکتریسته ساکن مسعودی ۷۰
یازدهم تجربی روش تست الکتریسیته ساکن مسعودی ۷۵
یازدهم رشته تجربی روش تست زنی خازن مسعودی ۴۰
یازدهم رشته تجربی جریان الکتریکی و مدار  مسعودی ۱۲۰
یازدهم رشته تجربی روش تست جریان و مدار مسعودی ۱۱۵
یازدهم رشته تجربی اموزش مغناطیس و القا مسعودی ۷۵
یازدهم رشته تجربی روش تست زنی مغناطیس مسعودی ۱۱۰
رشته تجربی روش تست القای الکترو مغناطیس و جریان متناوب ۱۱۵
یازدهم ریاضی روش تست الکتریسیته ساکن مسعودی ۹۵
یازدهم رشته ریاضی روش تست زنی خازن مسعودی ۵۵
یازدهم رشته ریاضی جریان الکتریکی و مدار  مسعودی ۱۲۰
یازدهم رشته ریاضی روش تست جریان و مدار مسعودی ۱۳۰
یازدهم رشته ریاضی اموزش مغناطیس و القا مسعودی ۹۰
یازدهم رشته ریاضی روش تست زنی مغناطیس مسعودی ۱۳۰
رشته ریاضی روش تست القای الکترو مغناطیس و جریان متناوب ۱۱۵
همایش فیزیک پایه دهم یازدهم ویژه تجربی مسعودی ۴۷۰
همایش فیزیک پایه دهم یازدهم ویژه ریاضی مسعودی ۵۰۵
دوازدهم روش تست حرکت شناسی ویژه تجربی مسعودی ۱۳۰
دوازدهم روش تست زنی دینامیک مسعودی ۲۲۰
دوازدهم روش تست زنی نوسان ویژه تجربی مهندس مسعودی ۱۱۵
دوازدهم روش تست زنی امواج مسعودی ۲۲۰
دوازدهم روش تست فیزیک اتمی هسته ای ویژه تجربی ۲۴۰
دوازدهم روش تست حرکت شناسی ویژه ریاضی مسعودی ۱۵۰
دوازدهم روش تست زنی نوسان ویژه ریاضی مهندس مسعودی ۱۱۵

قیمت درس ریاضی امیر مسعودی

نام محصول ریاضی قیمت
دهم مجموعه،الگوودنباله مسعودی ۱۰۰
دهم آمار و احتمال جامع مسعودی ۶۰
دهم روش تست زنی مجموعه مسعودی ۶۰
دهم روش تست زنی الگو و دنباله مسعودی ۶۰
دهم روش تست زنی مثلثات مسعودی ۷۵
دهم روش تست معادله و سهمی مسعودی (جدید) ۱۴۰
دهم روش تست نامعادله  مسعودی (جدید) ۱۱۰
دهم روش­تست­زنی تابع مسعودی ۵۰
دهم روش‌تست‌زنی شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مسعودی ۴۵
دهم روش‌تست‌زنی آمار و احتمال مسعودی ۴۵
دهم خلاقیت در تابع  مسعودی ۴۵
دهم خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مسعودی ۳۰
دهم خلاقیت در آمار و احتمال مسعودی ۳۰
یازدهم رشته تجربی هندسه تحلیلی مسعودی ۶۵
یازدهم رشته تجربی روش‌تست‌زنی هندسه تحلیلی ۴۵
یازدهم رشته تجربی معادله و سهمی جامع مسعودی ۷۵
یازدهم رشته تجربی تابع مسعودی ۷۰
یازدهم رشته تجربی روش­تست­زنی تابع مسعودی ۹۰
یازدهم رشته تجربی روش تستزنی مثلثات ۷۵
یازدهم رشته تجربی توابع نمایی و لگاریتمی مسعودی ۱۰۰
یازدهم رشته تجربی روش تست حد و پیوستگی ۱۳۵
یازدهم تجربی روش تست احتمال مسعودی ۶۰
یازدهم تجربی خلاقیت احتمال مسعودی ۶۰
یازدهم خلاقیت مثلثات تجربی مسعودی ۱۱۵
یازدهم جمع بندی تابع تجربی مسعودی ۱۹۵
یازدهم رشته ریاضی هندسه تحلیلی مسعودی ۶۵
یازدهم رشته ریاضی روش‌تست‌زنی هندسه تحلیلی ۴۵
یازدهم رشته ریاضی معادله و سهمی جامع مسعودی ۸۰
یازدهم رشته ریاضی تابع مسعودی ۹۰
یازدهم رشته ریاضی روش­تست­زنی تابع مسعودی ۹۰
یازدهم رشته ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی ۱۱۵
یازدهم رشته ریاضی مثلثات مسعودی ۸۰
دوازدهم رشته تجربی روش تست تابع ۷۵
دوازدهم رشته تجربی روش تست مثلثات ۷۵
دوازدهم تجربی روش تست مشتق و کاربرد مشتق ۲۶۰
دوازدهم روش تست حد بی نهایت و …مسعودی ۸۵
دوازدهم تجربی روش تست احتمال مسعودی ۶۰
دوازدهم تجربی خلاقیت احتمال مسعودی ۶۰
دوازدهم رشته ریاضی روش تست تابع ۶۰
دوازدهم رشته ریاضی روش تست مثلثات ۵۰
   
روش تست قدر مطلق و جز صحیح کنکور مسعودی ۶۰
آموزش جامع احتمال کنکور تجربی مسعودی ۱۰۰
روش تست احتمال کنکور تجربی مسعودی ۹۵
روش تست آمار دهم و یازدهم ویژه تجربی مسعودی ۸۵
روش تست تابع کنکور تجربی مسعودی ۱۳۰
روش تست مثلثات جامع کنکور تجربی مسعودی ۱۱۵
روش تست حد و پیوستگی کنکور تجربی مسعودی ۱۹۵
آموزش جامع احتمال کنکور ریاضی مسعودی ۱۱۵
روش تست احتمال کنکور ریاضی مسعودی ۱۱۵
روش تست تابع کنکور ریاضی مسعودی ۱۵۰
روش تست زنی مثلثات جامع کنکور ریاضی مسعودی ۱۳۰

 

جهت ارتباط با امیر مسعودی با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲