کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

مجموعه: تعداد بازدید:

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

بودجه بندی سوالات کنکور سراسری انسانی ها در سایت اوج یادگیری :

ادبیات عمومی:
لغت: ۳
املا: ۲
تاریخ ادبیات: ۳
آرایه های ادبی: ۳
زبان فارسی: ۵
قرابت معنایی: ۹

عربی:
ترجمه و تعریب و مفهوم: ۸
متن: ۴
تشکیل: ۲
اعراب و تحلیل صرفی: ۳
قواعد: ۸

دینی:
دینی ۲: ۹
دینی ۳: ۹
دینی پیش: ۷

زبان انگلیسی:
گرامر: ۴
لغت: ۸
کلوز تست: ۵
متن: ۸

ریاضی:
ریاضی ۱: ۶
آمار و مدل سازی: ۳
ریاضی سوم: ۵
ریاضی پیش: ۷

اقتصاد:
بخش ۱: ۳
بخش ۲: ۱
بخش ۳: ۴
بخش ۴: ۳
بخش ۵: ۳
بخش ۶: ۱
*از ۱۵ سوال ۸ سوال مسئله بوده است.

ادبیات فارسی اختصاصی:
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱: ۵
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲: ۶
آرایه های ادبی: ۵
قافیه: ۲
عروض: ۵
سبک شناسی: ۶
نقد ادبی: ۱

عربی اختصاصی:
ترجمه: ۶
تشکیل: ۲
اعراب و تحلیل صرفی: ۲
قواعد: ۱۰

تاریخ:
تاریخ ۱: ۵
تاریخ ۲: ۵
تاریخ شناسی: ۵

جغرافیا:
جغرافیا ۱: ۵
جغرافیا ۲: ۵
جغرافیا پیش دانشگاهی: ۵

علوم اجتماعی:
حامعه شناسی ۱: ۵
جامعه شناسی ۲: ۲
علوم اجتماعی پیش: ۶
ترکیبی: ۷

منطق و فلسفه:
منطق: ۱۱
فلسفه سوم: ۵
فلسفه پیش: ۹

روان شناسی:
فصل ۱: ۲
فصل ۲: ۹
فصل ۳: ۶
فصل ۴: ۳

جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی اوج یادگیری  برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است) انتشارات گیلنا برنامه زنگ پنجم ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ ریاضی رو بالا بزنیم با اوج یادگیری ”

تماس