کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

مجموعه: تعداد بازدید:

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

images 17 - بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور انسانی در اوج یادگیری

بودجه بندی سوالات کنکور سراسری انسانی ها در سایت اوج یادگیری :

ادبیات عمومی:
لغت: ۳
املا: ۲
تاریخ ادبیات: ۳
آرایه های ادبی: ۳
زبان فارسی: ۵
قرابت معنایی: ۹

عربی:
ترجمه و تعریب و مفهوم: ۸
متن: ۴
تشکیل: ۲
اعراب و تحلیل صرفی: ۳
قواعد: ۸

دینی:
دینی ۲: ۹
دینی ۳: ۹
دینی پیش: ۷

زبان انگلیسی:
گرامر: ۴
لغت: ۸
کلوز تست: ۵
متن: ۸

ریاضی:
ریاضی ۱: ۶
آمار و مدل سازی: ۳
ریاضی سوم: ۵
ریاضی پیش: ۷

اقتصاد:
بخش ۱: ۳
بخش ۲: ۱
بخش ۳: ۴
بخش ۴: ۳
بخش ۵: ۳
بخش ۶: ۱
*از ۱۵ سوال ۸ سوال مسئله بوده است.

ادبیات فارسی اختصاصی:
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱: ۵
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲: ۶
آرایه های ادبی: ۵
قافیه: ۲
عروض: ۵
سبک شناسی: ۶
نقد ادبی: ۱

عربی اختصاصی:
ترجمه: ۶
تشکیل: ۲
اعراب و تحلیل صرفی: ۲
قواعد: ۱۰

تاریخ:
تاریخ ۱: ۵
تاریخ ۲: ۵
تاریخ شناسی: ۵

جغرافیا:
جغرافیا ۱: ۵
جغرافیا ۲: ۵
جغرافیا پیش دانشگاهی: ۵

علوم اجتماعی:
حامعه شناسی ۱: ۵
جامعه شناسی ۲: ۲
علوم اجتماعی پیش: ۶
ترکیبی: ۷

منطق و فلسفه:
منطق: ۱۱
فلسفه سوم: ۵
فلسفه پیش: ۹

روان شناسی:
فصل ۱: ۲
فصل ۲: ۹
فصل ۳: ۶
فصل ۴: ۳

جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی اوج یادگیری  برنامه اوج یادگیری (کنکور آسان است) انتشارات گیلنا برنامه زنگ پنجم ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ ریاضی رو بالا بزنیم با اوج یادگیری ”