کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

روش های مطالعاتی اوج یادگیری برای ماه های پایانی

مجموعه: تعداد بازدید:

روش های مطالعاتی اوج یادگیری برای ماه های پایانی

روش های مطالعاتی و راهکار های اوج یادگیری برای ایام نزدیک کنکور

روش هایی که کنکور آسان است در این جا بیان خواهد کرد همیشه صحیح هستند

اما در ماه های پایانی اهمیت بیشتری دارند

بیشتر امتحان بدهید

هر چه به پایان سال نزدیک می شوید نسبت تمرین کردن به مطالعه را افزایش دهید

یکی از عناصر جمع بندی خوب امتحان و تمرین بیشتر است

از دوباره خوانی کم کنید به تمرین و حل مساله و تست بیفزایید.

هر وعده ی مطالعه را با تمرین آغاز کنید

ابتدا یک مجموعه تمرین را حل کنید و سپس با انگیزه و آگاهی بیشتر به سراغ مطالبی که ضروری تر است بروید

و آن ها را مطالعه کنید وقتی تمرین می کنید توهم تان در باره ی آن چه واقعا بلد هستید

از آن چه آشنا هستید ولی بلد نیستید و به اشتباه فکر می کنید بلد هستید

تصحیح می شود. واقعیت از توهم تفکیک می شود. ضمنا وقتی تمرین می کنید

آن چه را قبلا یادگرفته بودید و واقعا هم بلد هستید باردیگر اما به روشی جدید و متفاوت در ذهنتان ثبت می شود .

وقتی امتحان می دهید فقط یادگرفته های قبلی را به طور خنثی به خاطر نمی آورید

و تکرار نمی کنید بلکه به روشی جدید و متفاوت از قبل آن ها را یاد می گیرید.

تبدیل یادگیری ناقص به یادگیری کامل مهم است

هر چه به پایان سال نزدیک تر می شوید جدید خوانی را کمتر کنید بیشتر به سراغ تثبیت آموخته های قبلی بروید و یاد گیری

های ناقص را به یادگیری کامل تبدیل کنید. به سراغ سوال های اشتباه که همان یادگیری های ناقص شماست بروید

روی سوال های شک دار و آن چه فراموش کرده اید بیشتر وقت بگذارید

بیش از آن که به فکر جدید خوانی باشید آن چه را قبلا خوانده اید تقویت کنید

و آن ها را که به طور ناقص یادگرفته اید به یادگیری کامل تبدیل کنید

شماره تماس جهت ارتباط با کنکور آسان است ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

نظر شما !!!

نظر شما برای “ روش های مطالعاتی اوج یادگیری برای ماه های پایانی ”