کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

سهمیه فرزندان هیات علمی

مجموعه: تعداد بازدید:

سهمیه فرزندان هیات علمی

سهمیه فرزندان هیات علمی و شرایط آن

همه چیز درمورد سهمیه ها در سایت اوج یادگیری

موسسه اوج یادگیری  کامل به این موضوع پرداخته

شرایط اعضای هیأت علمی
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام اعضای هیات علمی

رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی اعم از شاغل

بازنشسته یا متوفی (در صورتی که گزینش علمی دو حالت اخیر به هنگام بازنشستگی

یا فوت توسط وزارتین صورت گرفته باشد) و تمام وقت، ثابت و رسمی باشند.
شرایط تغییر رشته و انتقال فرزندان استادان
پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه های

واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت علمی

یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک ترین

شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش

کشور در همان مقطع، گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط اعلام شده انتقال یا تغییر رشته بدهند.
این دستورالعمل می افزاید: تغییر رشته و انتقال فقط به شهر

دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت فقدان

وجود رشته به نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی امکان پذیر است.
ممنوعیت ها
دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید می کند

که انتقال از شبانه به روزانه، از مقطع پایین تر به مقطع بالاتر

از دوره های غیرحضوری، نیمه حضوری و مجازی به دوره حضوری

از دانشگاه های غیر دولتی به دولتی وابسته به وزارتخانه های

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین علوم، تحقیقات و فناوری غیرمجاز است.
تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان مقطع

یا مقطع پایین تر باشد و در صورتی امکان‌پذیر است که داوطلب

حد نصاب نمره علمی برای رشته محل مورد تقاضا را دارا باشد

بر اساس دو تبصره، تغییر رشته می تواند در دانشگاه مبدأ

یا دانشگاه دیگر باشد. داوطلب نمی تواند در یک دانشگاه تغییر

رشته داده سپس به محل های دیگری انتقال یابد مگر آنکه حد نصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد.

 

 

نظر شما !!!

نظر شما برای “ سهمیه فرزندان هیات علمی ”