کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

دین وزندگی کنکور

دین وزندگی کنکور اوج یادگیری کنکور آسان است

دین وزندگی کنکور اوج یادگیری کنکور آسان است

دین وزندگی کنکور اوج یادگیری کنکور آسان است

حجم وسیع آیات و سوالات مفهومی از آنها اهمیت رمز گردانی و تدریس تکنیکی

این درس را دو چندان کردع است که در مجموعه زیر رعایت شده است

لیست محصولات

تام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
دین و زندگی دوم ۱۶ درس اول استاد حسین احمدی ۱۶۰
دین و زندگی سوم ۱۶ استاد حسین احمدی ۱۶۰
دین و زندگی پیش دانشگاهی استاد حسین احمدی ۱۰۰

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت  احمد سلام
۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲