کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

زبان انگلیسی

زبان درسیست تکنیک پذیر در گرامر و تیاز مند رمز گردانی درحجم

وسیع لغات که اهمیت تدریس حرفه ای این درس را ۲ چندان میکند

 

 

لیست محصولات موجود

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
زبان اول دکتر محجوبی ۳۰
زبان دوم دکتر محجوبی ۳۰
لغات سوم دکتر محجوبی ۳۰
لغات چهارم دکتر محجوبی ۴۰
گرامر دکتر محجوبی ۳۰
کلوز تست دکتر محجوبی ۶۰
ریدینگ دکتر محجوبی ۹۰
واژگان سوم vvip دکتر محجوبی ۱۲۰
جمع بندی دکتر محجوبی ۱۰۰
جمع بندی تکمیلی ویژه دکتر محجوبی ۴۰
آموزش خط به خط زبان پیش دکتر محجوبی ۴۰
۱۲۰ تکنیک زبان از پایه تا کنکور دکتر محجوبی ۹۰
لغات دانش زاده ۸۰
گرامر دانش زاده ۳۰
کلوز تست دانش زاده ۶۰
ریدینگ دانش زاده ۹۰
جمع بندی دانش زاده ۲۰۰
گرامر vip دانش زاده ۵۰
روش تست زنی زبان پیروزان ۴۰
گرامر vvip پیروزان ۷۵ با تخفیف ۵۰
واژگان پیروزان ۱۴۰
کلوز تست پیروزان ۶۰

 

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت استاد حسین احمدی ۴۷۴۶۸۲۰۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۸۱۲۵۲۸۶

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702