کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

زیست کنکور

زیست اصلی ترین و سخت ترین درس رشته تجربی میباشد و با توجه به مفهومی شدن کنکور های اخیر اهمیت یادگیری مفهومی ترکیبی ان دو چندان شده است در مجموعه زیر سعی به رفع این مشکل شده است

 

لیست محصولات

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
زیست سال دوم ترکیبی تفهیمی ربیعی ۱۵۰
زیست دوم مافوق حرفه ای بعلاوه جمع بندی ترکیبی تفهیمی دکتر فرخ دادگستری 150
زیست جمع بندی دوم (کل کتاب) دکتر فرخ دادگستری ۱۵۰
تدریس کامل و جامع و روش های تست زنی فصل ۱ و ۲ و۳ و۴ زیست سوم دکتر فرخ دادگستری ۷۰
فصل ۱۱(تولید مثل)سال سوم دکتر فرخ دادگستری ۴۵
روش های تست زنی پیش ۱ دکتر فرخ دادگستری ۱۲۰
روش های تست زنی پیش ۲ دکتر فرخ دادگستری ۹۰
گیاهی جامع از پایه تا کنکور دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
 ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۱ (میتوز و میوز) دکتر فرخ دادگستری ۳۰
 ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۲ (مندل و گیاهی) دکتر فرخ دادگستری ۵۰
 ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۳ (ترجمه یا سنتز پروتئین و ژنتیک جمعیت) دکتر فرخ دادگستری ۳۰
ژنتیک بخش ۴ تئوری ژنتیک دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
جمع بندی vvip زیست با حل تست های ۹۳ دکتر فرخ دادگستری ۴۵
زیست سال دوم  vvip شیخی ۱۵۰
زیست سال سوم vvip شیخی ۱۵۰
زیست پیش  vvip 1 شیخی ۸۰

 

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت استاد حسین احمدی ۴۷۴۶۸۲۰۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۸۱۲۵۲۸۶

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702