کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

شیمی کنکور

شیمی برای بچه های تجربی درس اختصاصی تعیین کننده رشته و

برای بپه های ریاضی درسی رتبه ساز میباشد که تدرس حرفه ای آن بسیار مهم میباشد

 

لیست محصولات

 

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
شیمی دوم فصل ۱ تا ۴ اکبری ۱۱۰
شیمی آلی (فصل ۵ شیمی ۲) اکبری ۶۰
جمع بندی دوم اکبری ۳۰
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری سوم اکبری ۶۰
ترمودینامیک سوم اکبری ۶۰
محلول ها سوم اکبری ۶۰
سنتیک پیش اکبری ۸۰
تعادل شیمیایی پیش اکبری ۸۰
اسید و باز پیش اکبری ۸۰
الکتروشیمی پیش اکبری ۷۰
شیمی دوم vvip مهرپور ۹۰
شیمی فوق ترکیبی سوم مهرپور ۶۰
شیمی سوم استوکیومتری جامع مهرپور ۶۰
شیمی سوم ترمودینامیک جامع مهرپور ۶۰
روش تست زنی استوکیومتری مهرپور ۳۰
روش تست زنی محلول ها مهرپور ۳۰
روش تست زنی ترمودینامیک مهرپور ۳۰
جمع بندی کامل شیمی آسان است مهرپور ۵۰
شیمی دوم یزدانی ۲۰
شیمی سوم یزدانی ۳۰
جزوه شیمی دوم یزدانی ۷۵
جزوه شیمی سوم یزدانی ۷۵
جزوه شیمی پیش ۱ یزدانی ۵۰
جزوه شیمی پیش ۲ یزدانی ۵۰

 

نمونه تدریس

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت استاد حسین احمدی ۴۷۴۶۸۲۰۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۸۱۲۵۲۸۶

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702