کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

نکاتی برای جمع بندی کنکور در اوج یادگیری

مجموعه: تعداد بازدید:

نکاتی برای جمع بندی کنکور در اوج یادگیری

نکاتی برای جمع بندی دوران نزدیک کنکور

مدیریت انرژی از مدیریت زمان مهمتر است

فرض کنیم در کنکور ۴۰ تست برای یک درس درنظر گرفته شده است.

یک داوطلب به همه ی این ۴۰ تست پاسخ می دهد. ۲۵ سوال را صحیح و ۱۵ سوال را غلط پاسخ می دهد

درصد او برای این درس ۵۰ درصد می شود.
داوطلب دیگری فقط به ۲۰ تست پاسخ می دهد و همه ی

آن ها را صحیح پاسخ می دهد. او هم در این درس ۵۰ درصد می شود.

اما این دو‌ داوطلب یک تفاوت عمده باهم دارند.

نفر اول علاوه بر اینکه زمان بیشتری را برای به دست آوردن ۵۰ درصد نسبت

به نفر دوم اختصاص داده است، ۵۰ درصد بیشتر انرژی صرف کرده، ۵۰ درصد بیشتر خسته شده و ۵۰ درصد بیشتر کلافه شده است.
و مهم تر اینکه داوطلب اول برای هر سوال ۶۰ ثانیه وقت دارد و داوطب

دوم برای هر سوال حدود ۹۰ ثانیه
قطعا وقتی این دو داوطلب به درس بعدی می روند

نفر دوم ۵۰ درصد انرژی،حوصله و توان بیشتری نسبت به نفر اول دارد و همینجاست که تفاوت ها در رتبه ی کنکور بوجود می آید.

بنابر این گفته ها، در این ایام باقی مانده باید اقدامات زیر را انجام دهیم:
فقط روی مباحثی وقت بگذاریم که مطمئنیم می توانیم از پس تست های آن ها بربیاییم.
از پاسخبرگ پر نشده نگران نشویم.
فقط مطمئن پاسخ دهیم و شک دارها را پاسخ ندهیم

شماره تماس جهت ارتباط با اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

نظر شما !!!

نظر شما برای “ نکاتی برای جمع بندی کنکور در اوج یادگیری ”

تماس