کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

نکاتی در مورد یک مطالعه موفق در اوج یادگیری

مجموعه: تعداد بازدید:

نکاتی در مورد یک مطالعه موفق در اوج یادگیری

نکاتی در مورد یک مطالعه خوب و مفید در اوج یادگیری

نشستن هنگام مطالعه :
ﻭﺿﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ

ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺘﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ

ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺩ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎﺏ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﻧﻮﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ

مطالعه هنگام راه رفتن:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﺎﻥ  ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

نور مطالعه :
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻥ نور لامپهای مهتابی، ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻧﻮﺭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ

تعیین وقت و نظم برنامه:
ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ

ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺷد

چند توصیه مهم برای دوران جمع بندی

هر شب به مدت چند دقیقه تمام کارهایی را که در جلسه کنکور قراره انجام بدین

رو با خودتان مرور کنین،یعنی همان شیوه  مدیریت زمان آزمون تون رو مرور کنین

اینکار باعث میشه عادت های لازم برای جلسه کنکور ملکه ی ذهن شما بشه

خواب شبانه ی خود را تنظیم کنین شب ها زود بخوابین و صبح بین ۶_۶:۳۰ بیدار بشین

اگه الان فاصله ساعت خواب تون با این زمان ها خیلی زیاده،هر هفته یک ساعت زودتر بیدار بشین و تغییر شدید ایجاد نکنین

اگر عادت به صبحانه خوردن ندارین، حتما آنرا اصلاح کنین یعنی هر روز یک صبحانه مقوی و کم حجم بخورید

سعی کنین هر روز صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر بصورت یکجا و با استراحت کوتاه

درس بخونید یا آزمون بدهید تا جسم و ذهن تون به شرایط کنکور عادت کنه

از تماس و ارتباط با کسانی که موجب اضطراب میشن،خودداری و دوری کنین زمان خوبی برای مرور زیست،ادبیات و دین و زندگی قرار بدین

مثبت فکر کنین،مغز بر اساس تفکر ما برنامه ریزی میکنه تمرکزتون روی بخش های مثبت عملکرد

روزانه و هفتگی باشه مثلا این دو ساعت رو خیلی خوب خوندم

این فصل رو خیلی خوب یاد گرفتم،این آزمون ادبیات عالی بودم…به تفکرات منفی توجه نکنین

شماره تماس جهت ارتباط با برنامه اوج یادگیری ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

نظر شما !!!

نظر شما برای “ نکاتی در مورد یک مطالعه موفق در اوج یادگیری ”